रैबार

Thursday, 27 September 2012

साँची माया sanchi maya


साँची माया  सदानि त्यरा
क्वार मन सी लगान्दी गै
त्वैमा अर मैमा फरक इदगी छ
मै रुन्दी गै अर तू रुलान्दी रै  !

दोस त्यारू नि दोस म्यारू छै
बर्षों बीटि कुछ नि चितांदी गै
त्वैमा अर मैमा फरक इतगी छ
मै सुणदी रै अर तू सुणादी गै !

त्यरा बाना गैल कत्गों कु छोड़ी
यकुली आज गाणियों गणादी गै
त्वैमा अर मैमा फरक इतगी छ
मै झुरदी रै अर तू झुरान्दी गै !

रोई रोई ज्यू म्यारु ह्वै खारु
तू बुज्याँ खारा सुल्गांदी गै
त्वैमा अर मैमा फरक इतगी छ
मै जगदि रै अर तू जलान्दी गै  !

         प्रभात सेमवाल ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित