रैबार

Friday, 21 October 2011

स्या बोनी थे . sya boni the
स्या बोनि थे कि तिन जिन्दगी मा

बहुत    कुछ    पाई !


शयाद  वीं  तें  मेरु  पोणु   हि   दिखै  

खोयुं  देखिनि  पाई  !


विन बसंती खिल्यां फूल  त दैखि 

बसग्याल  देखिनि पाई !


विन  हैंसदि   मेरी अन्ख्यों  मा

जग्वाल देखिनि पाई !


                            प्रभात  सेमवाल ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित