रैबार

Monday, 13 August 2012

मुसकिल थो muskil tho


अंख्यों मा छपीं

तीरि अन्वार मिटोण

 त मुसकिल थो

फिरभि मिटोण पड़ी  !


मन मा बसाईं

तीरि छविं बात भूलोण

 त मुसकिल थो

फिरभि भुलोण पड़ी !


दुन्या समाज छोड़ी

त्वै तेन पोणु

त मुसकिल थो

फिरभि  दुनिया छोडि

तेरा बाना अर  त्वै बातोण पड़ी !

          प्रभात सेमवाल ( अजाण )सर्वाधिकार सुरक्षित